ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


หัวหน้าภาควิชา


อาจารย์ มาริสา แก้วสุวรรณข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ภาควิชาสถิติ ดร.ทองพันชั่น พงษ์วารินทร์
ติดต่อเรา

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

อาคาร (STB) และ อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL ชั้น3)

โทรศัพท์ : 02-310-8396-8

E-mail : stat_sc_ru@hotmail.co.th